Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Liepsnelė“

Apie mus

Vaikų ir jaunimo klube „Liepsnelė“ turiningai  laisvalaikį leidžia daugiausiai Vilniaus miesto  Viršuliškių mikrorajono vaikai ir moksleiviai. Čia jie įgyja naujų kompetencijų, išmoksta kūrybiškai mąstyti ir veikti, praplečia savo akiratį. 

Į  klubą priimami vaikai  ir jaunimas, norintys  lankyti klubo būrelius ar užsiimti klube vykstančia laisvalaikio užimtumo  veikla. 

Klube „Liepsnelė“ veikia šie būreliai: dailės, etno, teatro ir pop choro.  

Klubas ne tik organizuoja būrelių veiklą, bet ir rengia įvairius kultūrinius, pramoginius renginius - parodas, ekskursijas, koncertus, organizuoja vaikų ir jaunimo vasaros stovyklas, įtraukia į klubo veiklą  bendruomenės gyventojus, skatina tėvų domėjimąsi vaikų popamokine veikla.

Atnaujinta: 2020-09-22